Photoshoot of Stuff

Datavisualisatie met fysieke objecten Datavisualisatie kan veel verschillende vormen aannemen. Toch zal het altijd één van de vier basis vormen aannemen: Data kaarten Tijdsreeksen Plaats-tijd ontwerpen Relationele grafieken Hieronder is een voorbeeld te zien van een relationele grafiek. Met behulp van PET plastic dopjes is een beeld gevormd van een staafdiagram. Door hier data overheen […]